HOE WERKEN WIJ
Belangeloze hulp, met liefde gegeven
Hulp van Noodhulp is gratis. Onze vrijwilligers zetten zich belangeloos en met liefde in. Alleen voor vervoer betaalt u de chauffeur een kilometervergoeding. Binnen de bebouwde kom is dat € 3,-- (heen en terug) en buiten de bebouwde kom € 0,30 per kilometer.
Noaberschap
Noodhulp werkt voor alle inwoners van de voormalige gemeente Zelhem. Hieronder vallen: Zelhem, Halle, Velswijk, Wolversveen en IJzevoorde. In de andere kernen van Bronckhorst is Noodhulp niet actief.
Noodhulp voor
oud en jong
Noodhulp zet zich in voor alle leeftijden. De meeste aanvragen komen van ouderen, maar ook jonge mensen kunnen een beroep doen op Noodhulp. Bijvoorbeeld als je een belangrijke afspraak hebt en het niet lukt een oppas voor je kind te regelen. Ook dan kan Noodhulp Zelhem de helpende hand bieden.
Een passend antwoord
op elke vraag
Noodhulp Zelhem probeert op elke vraag een passend antwoord te vinden. In de meeste gevallen lukt dit door de diversiteit en de inzet van onze vrijwilligers. In een enkel geval  verwijzen we door naar een andere organisatie.
De juiste hulp door goed te luisteren
In een meestal telefonisch gesprek kijken we wat er precies nodig is en met welke frequentie. Bij aanvraag voor een maatjescontact brengen we een bezoekje om de hulpvraag helder te krijgen. Wat is de wens van de aanvrager en wat is de situatie?  Hulp en contact wordt hierop ingezet.
Directe hulp als het nodig is
Soms is er een probleem, dat direct moet worden opgelost, bijvoorbeeld  een acuut doktersbezoek. Ook dan is Noodhulp meestal in staat zeer snel te handelen. In korte tijd regelen wij de juiste ondersteuning. (Bij een levensbedreigende situatie moet u natuurlijk 112 bellen).
Wat doen we eigenlijk niet?
Er is een diversiteit aan hulpvragen waar Noodhulp een rol kan spelen. Denk bijvoorbeeld aan personenvervoer, klusjes in huis, boodschappen doen, ondersteuning van mantelzorgers, administratieve hulp, (rolstoel)wandelen, maatjescontact,  enz.
Op elke vraag die niet in eigen kring kan worden opgelost, probeert Noodhulp een antwoord te bieden.
ORGANISATIE

Dagelijks bestuur


Voorzitter
Dhr. N. Willemsen
06-51329007
Hengeloseweg 59
7021 MJ Zelhem

PR
Mw. R. Vos
0314-621671
Verzet 42
7021 ES Zelhem.

Secretaris
Mw. D. Salemink-Westerveld
0314-622321
Jac. v. Ruysdaelstraat 26
7021 DG Zelhem

Penningmeester
Mw. T.G.Waanders-Kuenen
06-52115831
De Oldenoord 25
7021 NJ Zelhem

Contact seniorensozen
Mw. W. Mulder-Bodde
0314-323698
Varsseveldseweg 260
7004 HK Doetinchem


Overige bestuursleden


Dhr. H.P. Borra
het Lindestuk 6
7021 NG Zelhem

Mw. A. Hagens-Tijken
Petersdijk 7
7021 HC Zelhem

Mw. J. van Marle-Wannink
Zevenweg 33
7021 BD Zelhem

Dhr. W. van Veen
Smidstraat 20
7021 AC Zelhem

Mw. A.A.L. Heere-Veraart
Halseweg 10
7021 CZ Zelhem

Mw. F.J. van Velzen-Hage
0314-843565.
Boomgaard 30,
7021 KZ Zelhem

Mw. F.J. de Gelder-Hembrecht
J.v.Ruysdaelstraat 9
7021 DE Zelhem

Dhr. H. Roenhorst
Havenstraat 21
7025 AK Halle

Coördinatoren


Mw. C. Beudel
Jac. v. Ruysdaelstraat 6
7021 DG Zelhem
06 517 65 315

Mw. L. Stork
Hendrik Mesdagstraat 5
7021 GE Zelhem
06 517 65 315

Mw. L. Lucassen
Hummeloseweg 37b
7021 AD Zelhem
06 517 65 315
ACTIVITEITEN
Klik op een activiteit voor meer informatie

Open Huiskameravond

Noodhulp Zelhem organiseert elke dinsdagavond de Open huiskameravonden in de Boerderij te Zelhem. Vindt u het gezellig anderen te ontmoeten, kom dan eens naar een van deze avonden. Wij hebben hier een gezellig samenzijn, doen verschillende spelletjes en we schenken aandacht aan bijzondere feestdagen met bijvoorbeeld een gezellige maaltijd.
De vrijwilligers regelen zo nodig taxivervoer voor u.

De kosten zijn € 2,-- per avond en € 0,50 per consumptie.

Tijd: maandag-, dinsdag- en woensdagavond van 19.30 tot 22.00 uur.
Locatie en adres: de Boerderij, Meeneweg 4, 7021 HN Zelhem 
Aanmelden en informatie bij:
Fenny Brinkman, 0314-625950.

Zondagsoos voor mensen met een beperking

Op zondagmiddag één keer in de 14 dagen hebben we een bijeenkomst voor mensen met een beperking. We doen die middag verschillende activiteiten. Elke keer weer iets anders. Voor de feestdagen maken we kaarten en bijvoorbeeld een kerstbakje. Bij mooi weer doen we buitenactiviteiten.

De kosten zijn € 70,-- per jaar, alles inclusief.

Tijd: elke 1e en 3e zondag van de maand komen we bij elkaar van 13.30 tot 16.00 uur
Locatie en adres: De Boerderij, Meeneweg 4, 7021 HN Zelhem
Aanmelden en informatie bij:
José Eelderink, 0314-843143.

Bezoekgroep Den Ooiman

De Ooimangroep gaat eenmaal om de veertien dagen op de woensdagmiddag naar verpleeghuis den Ooiman om mensen uit Zelhem en directe omgeving, die opgenomen zijn, of voor tijdelijke revalidatie aldaar verblijven, een bezoekje te brengen.

Vanwege de privacywet dienen deze betreffende mensen of familieleden, zelf hiervoor een verzoek in te dienen bij de coördinatoren van Noodhulp Zelhem.

Aanmelden en informatie bij:
Lies Ketz, 0314-621100.

Seniorensoos Wolfersveen

In café-zaal De Bocht organiseert Noodhulp Zelhem op de 1e dinsdagmiddag van de maand een gevarieerd programma. Elke keer is er weer een andere invulling, bijvoorbeeld een lezing, een zelfgemaakte quiz, optreden van een muziekgroepje of mensen met bijzondere verhalen. Eén keer per jaar organiseren we een uitstapje per bus.

“Met ingang van 1 april 2022 bedragen de kosten per bezoek € 10,-- inclusief koffie, een traktatie en het programma”.

Tijd: de 1e dinsdag van de maand van 14.00  tot 17.00 uur.
Locatie en adres: Café-zaal De Bocht, Ruurloseweg 42, 7021 HC Zelhem.

Aanmelden en informatie bij: Annie Hagens, 0314-621549.

Seniorensoos Velswijk

In dorpshuis D'n Draejer in Velswijk organiseren we om de 14 dagen op maandagmiddag de seniorensoos Velswijk met diverse activiteiten. Deze activiteiten bestaan uit verschillende spelletjes. Het biljart in het dorpshuis wordt ook veelvuldig gebruikt. Bij mooi weer is er een buitenactiviteit in de activiteitentuin bij D’n Draejer. Eén keer per jaar organiseren we een dagje uit met een etentje als afsluiting.

De kosten zijn € 20,-- per jaar en de drankjes zijn voor eigen rekening.
Tijd: 2 maandagmiddagen per maand (welke maandagen is afhankelijk van de feestdagen) van 13.30 tot 16.00 uur.
Locatie en adres: Dorpshuis D'n Draejer, Velswijkweg 50, 7021 KT, Zelhem.

Aanmelden en informatie bij:
Ciska van Velzen, 0314-843565.

Seniorensoos Halle

In dorpshuis De Korenaar in Halle organiseren we twee keer per maand  op woensdagmiddag een seniorensoos. Het is een gezellig samenzijn en de activiteiten bestaan hoofdzakelijk uit kaarten en rummicub. Omdat samen eten gezelliger is dan alleen, sluiten we de middag af met een eenvoudige maaltijd. Naast deze vaste activiteiten organiseren we jaarlijks een  dagje uit met een etentje als afsluiting.

De kosten zijn € 3,-- per keer en extra drankjes zijn voor eigen rekening.
Tijd: de 2e en 4e woensdagmiddag van de maand van 13.30 tot 16.30 uur.
Locatie en adres: Dorpshuis De Korenaar, Dorpsstraat 85, 7025 AC Halle.

Aanmelden en informatie bij: Hennie Roenhorst, 0314-631104.

Seniorensoos IJzevoorde-Heidenhoek

In De Pokkershutte te IJzevoorde-Heidenhoek is er om de 14 dagen op donderdagmiddag een seniorensoos. Tijdens die middag staat de gezelligheid voorop. We doen verschillende spelletjes en activiteiten naar keuze. We starten onze middag met koffie of thee en vaak met iets lekkers.
Na afloop van de middag eten we gezamenlijk nog een broodje met een kopje koffie.

De kosten zijn € 15,-- per half jaar en drankjes zijn voor eigen rekening.
Tijd: de 2e en 4e donderdagmiddag van de maand van
13.45 tot 16.30 uur.
Locatie en adres: Pokkershutte, Loordijk 12-14, 7004 HT Doetinchem ( in de school te IJzevoorde).
Aanmelden en informatie bij: Wil Mulder, 0314-323698

Gymnastiekgroep IJzevoorde-Heidenhoek

Elke maandagmorgen organiseren wij gymnastiek voor ouderen. Onder leiding van een fysiotherapeute worden er in de gymzaal van De Pokkerhutte oefeningen gedaan. De oefeningen zijn er vooral op gericht de spieren en gewrichten soepel te houden. De oefeningen zijn niet zwaar, zodat iedereen mee kan doen. De lessen zijn afwisselend en er wordt veel gelachen. In een korte koffiepauze kan iedereen even  bijpraten.

De kosten: Er is geen vaste contributie, maar na afloop gaan we met de pet rond voor een kleine vrijwillige bijdrage. De koffie is voor eigen rekening.
Tijd : elke maandagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur.
Locatie en adres: De Pokkershutte, Loordijk 12-14, 7004 HT Doetinchem ( in de school te IJzevoorde).
Aanmelden en informatie bij:
Wil Mulder, 0314-323698.
Hier staan wij voor
MISSIE
In een tijd waarin mensen in toenemende mate op zichzelf zijn aangewezen en velen in een sociaal isolement dreigen te raken is de behoefte aan directe hulp bij onverwachte problemen groot.

Voor alle bewoners van Zelhem en omgeving is Noodhulp Zelhem dé oplossing in plotselinge situaties als reguliere instanties en mantelzorgers geen uitweg kunnen bieden.

Noodhulp Zelhem onderscheidt zich door directe hulp op maat te leveren bij acute problemen op een praktische en sociale manier.
Missie en visie
VISIE
Noodhulp Zelhem biedt oplossingen op maat bij praktische problemen en bij eenzaamheid (sociaal isolement) voor bewoners van alle leeftijden in Zelhem en omstreken.

Zo nodig staan de vrijwilligers van Noodhulp Zelhem klaar voor directe hulp bij vragen die niet in eigen kring kunnen worden opgelost.

Noodhulp Zelhem voorziet in diverse sociale activiteiten om zoveel mogelijk burgers te blijven betrekken bij een plezierige invulling van het dagelijks leven.
WAT DOEN WIJ
Vervoer

desgewenst zelfs met begeleiding

wij begeleiden de cliënt naar zorgverleners zoals ziekenhuis, arts, podoloog etc. of bij overige bijzondere gebeurtenissen
wij bieden hulp bij klusjes in huis, hulp bij boodschappen, ondersteuning mantelzorger, eenmalig oppassen, hulp bij noodsituaties
Praktische vragen
Sociale activiteiten

wij voorzien in diverse sociale activiteiten

wij zijn actief met maatjescontact, telefooncirkel, ouderensoos, open huiskameravond, rolstoelwandelen,
bezoek ouderen,  soos voor mensen met een beperking
Heeft u vragen of opmerkingen ?
Stuur ons een mail
CONTACT
Meldpunt hulpvragen
Op werkdagen tussen 09.00 - 10.00 uur en in noodgevallen.
tel. 06 51 76 53 15
met * verplicht
Click for new image

Hulpvraag

Wilt u een beroep doen op Noodhulp Zelhem? Bel op werkdagen van 09.00 tot 10.00 uur met de dienstdoende coördinator op telefoonnummer 06 517 65 315.
Onze coördinatoren zijn:
Cilia Beudel, Loes Lucassen en Laura Stork.
U kunt ook een mail sturen naar coordinatie@noodhulpzelhem.nl en daar uw vraag stellen.

Vrijwilliger worden

Noodhulp is een organisatie die werkt met uitsluitend vrijwilligers. Wij kunnen dus altijd versterking van ons team gebruiken. Wilt u ook uw steentje bijdragen aan onze dienstverlening? Stuur dan een mailtje naar coordinatie@noodhulpzelhem.nl of bel met de dienstdoende coördinator op telefoonnummer 06 517 65 315. Daar kunt u ook terecht voor meer informatie over alle mogelijkheden.

Sponsor worden

Voelt u zich aangesproken door het prachtige en zeer gewaardeerde werk van Noodhulp Zelhem? Wij nodigen u van harte uit om uw bedrijf of organisatie te verbinden aan onze stichting. Dat kan incidenteel bijvoorbeeld met een eenmalige actie, maar natuurlijk ook voor langere duur. Stuur een mail naar onze voorzitter of penningmeester via het mailadres info@noodhulpzelhem.nl. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage of belangstelling.

Donateur worden

Vindt u ook dat onze activiteiten in de Zelhemse gemeenschap niet gemist kunnen worden? Graag nodigen wij u uit om ons financieel te steunen. Iedere bijdrage is van harte welkom en u kunt al vaste donateur worden vanaf 10 euro per jaar. U kunt dat doen door het overmaken van uw bijdrage op IBAN: NL19 RABO 0374 713 235 t.n.v. Noodhulp Zelhem. Bij voorbaat zeggen wij u hartelijk dank.
met de N van Noaberschap...
06 517 65 315
Noodhulp Zelhem
Noodhulp Zelhem
Noodhulp Zelhem
© Copyright 2021-2022 Stichting Noodhulp Zelhem